องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ส.ค.64

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ส.ค.64
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง