องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง