องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 ธ.ค. 2559 ]222
12 การแจ้งขุดดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]211
13 การแจ้งถมดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]216
14 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 ธ.ค. 2559 ]206
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]200
16 การรับชำระภาษีป้าย [ 9 ธ.ค. 2559 ]206
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]222
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]221
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]223
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 9 ธ.ค. 2559 ]230
 
|1หน้า 2|3