องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง รายงานเงินสะสมอละเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]126
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]129
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]242
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]237
5 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]247
6 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]248
7 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]285
8 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]242
9 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]235
10 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]268
11 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]244
12 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]234
13 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]228
14 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]235
15 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2562 ]234
16 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มี.ค. 2562 ]284
17 การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช ปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2560 ]235
18 การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช ปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]235