องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง รายงานเงินสะสมอละเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]84
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]93
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]201
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]199
5 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]205
6 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]203
7 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]216
8 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]204
9 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]195
10 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]202
11 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]199
12 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]193
13 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]185
14 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]194
15 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2562 ]189
16 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มี.ค. 2562 ]240
17 การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช ปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2560 ]196
18 การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช ปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]196