องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2567 ]6
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2566 อบต.โพนทอง [ 17 เม.ย. 2567 ]8
3 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]5
4 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]37
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]201
6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]179
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]300
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]294
9 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]305
10 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]303
11 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]349
12 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]299
13 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]288
14 รายงานผลผู้มาติดต่อราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]323
15 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]299
16 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]282
17 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]283
18 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]283
19 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2562 ]288
20 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มี.ค. 2562 ]337
 
หน้า 1|2