องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ ๑๐๒-๐๑๒ จากซ้ายแยกท่อลอดเหลี่ยมถึงสายทางหลวง ๒๐๒ บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทองกว้าง 4 เมตรยาว 1300 เมตรหนา 0.05 เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ [ 30 ธ.ค. 2564 ]133
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ ๑๐๒-๐๑๑ สายจากบ้านใหม่พัฒนาถึงสายหนองใหญ่บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่หนึ่งตำบลขุนทองกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๒๕๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโด [ 30 ธ.ค. 2564 ]163
3 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]216
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กรหัสสายทางท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.102-009 (สายห้วยนา) บ้านหนองหญ้าลังกาหมู่ที่ 4 ตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ [ 29 ก.ย. 2564 ]113
5 ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหลังค่ายลูกเสือภักดีชุมพล) บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]131
6 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]201
7 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]208
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโดยซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ สีเหลือง เลขทะเบียน 82-5751 [ 6 พ.ค. 2564 ]307
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อเปลี่ยนใส่รถแทรกเตอร์คูโบต้าเลขทะเบียน ตค 1362 ชย [ 6 พ.ค. 2564 ]393
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) [ 22 เม.ย. 2564 ]281
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]268
12 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]340
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 1 เม.ย. 2564 ]243
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 1 เม.ย. 2564 ]222
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [ 23 มี.ค. 2564 ]225
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเม้ง (สายบ่อหินไปบ้านซับพระไวย์)หมู่3ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 23 มี.ค. 2564 ]277
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]285
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]204
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]200
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]207
 
หน้า 1|2|3|4