องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
แผนงานป้องกันทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ [ 16 ก.ย. 2565 ]14
2 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ในรอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2565 ]145
3 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]137
4 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]129
5 ขอสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) [ 26 เม.ย. 2565 ]150
6 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]159
7 รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน) [ 26 เม.ย. 2565 ]157
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]155
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 เม.ย. 2565 ]152
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 เม.ย. 2565 ]147
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 26 เม.ย. 2565 ]152
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 26 เม.ย. 2565 ]140
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2565 ]144
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ในรอบ 12 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]152
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]162
16 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 ต.ค. 2564 ]157
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 4 ต.ค. 2564 ]145
18 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 4 ต.ค. 2564 ]143
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรม [ 4 ต.ค. 2564 ]153
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ต.ค. 2564 ]165
 
หน้า 1|2|3