องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
แผนงานป้องกันทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ในรอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2565 ]98
2 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]95
3 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]85
4 ขอสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) [ 26 เม.ย. 2565 ]89
5 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]92
6 รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน) [ 26 เม.ย. 2565 ]92
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]91
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 เม.ย. 2565 ]87
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 เม.ย. 2565 ]87
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 26 เม.ย. 2565 ]85
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 26 เม.ย. 2565 ]81
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2565 ]80
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ในรอบ 12 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]92
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]101
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 ต.ค. 2564 ]92
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 4 ต.ค. 2564 ]83
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 4 ต.ค. 2564 ]83
18 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรม [ 4 ต.ค. 2564 ]92
19 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ต.ค. 2564 ]96
20 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]88
 
หน้า 1|2|3