องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]28
2 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 9 พ.ย. 2566 ]15
3 รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบ 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]10
4 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 2 พ.ย. 2566 ]33
5 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม [ 5 เม.ย. 2566 ]46
6 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 9 ม.ค. 2566 ]57
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 5 ม.ค. 2566 ]42
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]53
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]48
10 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]53
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]144
12 รายงานผลการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]150
13 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2562 ]360
14 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2562 ]344
15 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบบลโพนทอง [ 28 ธ.ค. 2561 ]344
16 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2561 ]365
17 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]370
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 15 พ.ย. 2561 ]358
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2561 ]377
20 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 15 พ.ย. 2561 ]335
 
หน้า 1|2