องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]61
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]67
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]59
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]68
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]73
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 27 ก.ย.2564 [ 3 เม.ย. 2565 ]72
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ส.ค.64 [ 2 ก.ย. 2564 ]145
8 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ส.ค.64 [ 26 ส.ค. 2564 ]129
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ส.ค.64 [ 19 ส.ค. 2564 ]131
10 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิ.ย.64 [ 19 ก.ค. 2564 ]137
11 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เม.ย.63 [ 5 พ.ค. 2564 ]164
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ก.พ.63 [ 5 พ.ค. 2564 ]158
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธ.ค.63 [ 5 พ.ค. 2564 ]163
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.63 [ 5 พ.ค. 2564 ]168
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ส.ค.63 [ 3 พ.ค. 2564 ]174
16 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ก.ย.63 [ 6 เม.ย. 2564 ]175
17 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ก.ย.63 [ 6 เม.ย. 2564 ]183
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิ.ย.63 [ 6 เม.ย. 2564 ]156
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ส.ค.63 [ 6 เม.ย. 2564 ]171
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 ส.ค.63 [ 5 เม.ย. 2564 ]173
 
หน้า 1|2