องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มี.ค.64 [ 22 มี.ค. 2564 ]75
22 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ก.พ.64 [ 24 ก.พ. 2564 ]75
23 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]179
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]183
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]190
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]173
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]172
28 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]178
29 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]164
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]174
31 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]177
32 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]172
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]137
34 รายงานการประชุมสภา [ 15 ก.ย. 2559 ]403
35 รายงานการประชุมสภา [ 13 ก.ย. 2559 ]449
 
|1หน้า 2