องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 พ.ค. 2564 ]26
42 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 6 ส.ค. 2563 ]87
43 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ 300/2563 เรื่อง พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 6 ส.ค. 2563 ]78
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบ้ติราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]97
45 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ 520/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ธ.ค. 2562 ]10
46 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 31 ธ.ค. 2561 ]94
47 กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื้อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]87
48 โครงสร้างองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 2 ก.ย. 2559 ]431
49 โครงสร้างสำนักปลัด [ 2 ก.ย. 2559 ]466
50 โครงสร้างกองคลัง [ 2 ก.ย. 2559 ]422
 
|1|2|3|4หน้า 5|6