องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 เม.ย. 2562 ]342
182 การศึกาาความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 31 ม.ค. 2562 ]296
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 9 ม.ค. 2562 ]321
184 อบต.โพนทอง พร้อมดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุข่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]433
185 การออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]492
186 อบต.โพนทอง เชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่....) พ.ศ. .... [ 17 ธ.ค. 2561 ]847
187 อบต.โพนทอง เชิญชวน ถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]423
188 อบต.โพนทอง เชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561) [ 14 ธ.ค. 2561 ]486
189 อบต.โพนทอง จัดโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]803
190 แผนเคลื่อนที่สำรวจและยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]430
191 กำหนดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 หากไม่สามารถไปรับด้วยตัวเองได้..ให้ทำหนังสือมอบอำนาจกับนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวของผู้มอบอำนาจไปด้วย [ 5 ธ.ค. 2561 ]423
192 จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์กำหนดพิธีเปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 9 ธันวาคม 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]502
193 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]414
194 อบต.โพนทอง ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ลงพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ 3 ธันวาคม 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]459
195 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์แผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]445
196 อบต.โพนทอง เชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561) [ 22 พ.ย. 2561 ]479
197 คู่มือการรับแจ้ง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐและคลังจังหวัด [ 19 พ.ย. 2561 ]476
198 ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้ง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐและคลังจังหวัดชัยภูมิ [ 19 พ.ย. 2561 ]428
199 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 19 พ.ย. 2561 ]241
200 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 19 พ.ย. 2561 ]480
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23