องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 453 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 กิจกรรมนำร่องรางระบายน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 15 พ.ย. 2561 ]289
202 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ย. 2561 ]421
203 การอบรมตามโครงการ“รวมพลังสื่อวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ พ.ร.บ.บุหรี่ฉบับใหม่” [ 13 พ.ย. 2561 ]442
204 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2561 ]507
205 อบต.โพนทอง กำหนดแผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]453
206 🔊โครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ อบต.โพนทอง [ 25 ต.ค. 2561 ]522
207 การให้อาหารสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ [ 17 ต.ค. 2561 ]441
208 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดหลักสูตรสอนขับขี่รถฟรี [ 17 ต.ค. 2561 ]442
209 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]450
210 นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 [ 9 ต.ค. 2561 ]466
211 จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]482
212 อบต.โพนทอง ให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพฯและรณรงค์ลดปริมาณขยะถุงพลาสติกประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]490
213 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 (1) [ 4 ต.ค. 2561 ]490
214 อบต.โพนทอง กำหนดแผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]434
215 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครเยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร ระยะสั้น ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ตุลาคม 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]493
216 อบต.โพนทอง ขยายผลการประชาสัมพันธ์ข่าว สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 1 ต.ค. 2561 ]514
217 อบต.โพนทอง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]502
218 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562(1) [ 28 ก.ย. 2561 ]459
219 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (1) [ 28 ก.ย. 2561 ]424
220 ประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ผู้มีรายชื่อ 17 คน ติดต่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]444
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23