องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 459 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครเยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร ระยะสั้น ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ตุลาคม 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]497
222 อบต.โพนทอง ขยายผลการประชาสัมพันธ์ข่าว สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 1 ต.ค. 2561 ]519
223 อบต.โพนทอง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]505
224 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562(1) [ 28 ก.ย. 2561 ]462
225 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (1) [ 28 ก.ย. 2561 ]428
226 ประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ผู้มีรายชื่อ 17 คน ติดต่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]448
227 อบต.โพนทองขอเชิญผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00-1200 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ [ 12 ก.ย. 2561 ]517
228 กศน.เมืองชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 [ 12 ก.ย. 2561 ]536
229 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ [ 20 ส.ค. 2561 ]1017
230 อบต.โพนทอง กำหนดจัดโครงการปลูกป่า รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นกิน ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]286
231 2. อบต.โพนทอง จัดโครงการ ปลูกป่า “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2561” 21 สิงหาคม 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]468
232 อบต.ลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแห่ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 สิงหาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]481
233 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยแพร่ข่าวแจ้งเตือนภัยสุขภาพจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ งดเหล้าเข้าพรรษา และตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ [ 1 ส.ค. 2561 ]481
234 อบต.โพนทอง เชิญร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพฯ ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพ สมทบกองทุนผู้สูงอายุ ตามแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย [ 1 ส.ค. 2561 ]470
235 อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 6-7สิงหาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]538
236 อบต.บ้านค่าย ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 25 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อบต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ ในวัน เวลาราชการ โทร.044-800162 ต่อ 15 [ 24 ก.ค. 2561 ]522
237 ตอบข้อสอบถามประชาชน เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 ก.ค. 2561 ]474
238 รพ.สต.โพนทอง ประชชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงคไข้หวัดใหญ่ [ 20 ก.ค. 2561 ]506
239 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง​ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี​(2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่​ 4​ [ 18 ก.ค. 2561 ]492
240 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนสภาวอากาศ ซึ่งจะมีผลกระทบ 17-20 กรกฎาคมนี้ [ 17 ก.ค. 2561 ]577
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23