องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 อบต.โพนทอง กำหนดประชุมประชาคมชี้แจงโครงการ ระบบกระจายน้ำพังงานแสงอาทิตย์ 2-3 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4,9,10 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 และบ้านนางเม้ง หมู่ 3,11 [ 2 ก.ค. 2561 ]593
242 อบต.โพนทอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]508
243 อบต.โพนทอง ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2561 ]507
244 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน ระหว่าง 2-3 กรกฎาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]472
245 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) [ 20 มิ.ย. 2561 ]491
246 การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจาการใช้ยาเสพติด [ 20 มิ.ย. 2561 ]504
247 อบต.โพนทองขอเชิญชวน ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย [ 8 มิ.ย. 2561 ]545
248 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพนทอง วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 6 มิ.ย. 2561 ]502
249 อบต.โพนทอง เชิญร่วม พิธีไหว้ครู ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดพนทอง ประจำปีการศึกษา 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]625
250 อบต.โพนทอง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]556
251 ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง 1,437 ล้านบาท พร้อมเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 มิ.ย. นี้ [ 5 มิ.ย. 2561 ]548
252 อบต.โพนทอง ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มเกษตรกรในชุมชน [ 4 มิ.ย. 2561 ]572
253 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์แผนการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]543
254 อบต.โพนทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2561 ]554
255 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 พ.ค. 2561 ]536
256 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 [ 31 พ.ค. 2561 ]477
257 ประาสัมพันธ์ เชิญชวนรับบริการ จากหน่วยบริการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเคลื่อนที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-11.00 น.ณ หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ [ 31 พ.ค. 2561 ]481
258 อบต.โพนทอง ร่วมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart) [ 30 พ.ค. 2561 ]610
259 อบต.โพนทอง เผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 24 พ.ค. 2561 ]501
260 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2561 จาก สคร.9 นครราชสีมา [ 23 พ.ค. 2561 ]489
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23