องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 21 พ.ค. 2561 ]473
262 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 9 พ.ค. 2561 ]552
263 ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 7 พ.ค. 2561 ]478
264 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]501
265 อบต.โพนทอง เชิญร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสร้างแว้ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง [ 3 พ.ค. 2561 ]711
266 อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]539
267 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุฤดูร้อน ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 และพยากรณ์อากาศประจำวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ [ 26 เม.ย. 2561 ]613
268 อบต.โพนทอง ร่วมเผยแพร่ขยายผลประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ(Code of conduct) การท่องเที่ยวชุมชน [ 25 เม.ย. 2561 ]556
269 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนพายุฤดูร้อย 25-27 เมษายน 2561 (ฉบับที่9 ลว 24 เมษายน 2561เวลา05.00น.) [ 24 เม.ย. 2561 ]479
270 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนพายุฤดูร้อย 25-27 เมษายน 2561 (ฉบับที่10 ลว 24 เมษายน 2561เวลา11.00น.) [ 24 เม.ย. 2561 ]486
271 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันต [ 17 เม.ย. 2561 ]508
272 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [ 10 เม.ย. 2561 ]497
273 อบต.โพนทอง บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ฯ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12-13 เมษายน 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]554
274 อบต.โพนทอง รายงานการเงิน(งบเดือน)ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]485
275 อบต.โพนทอง รายงานการเงิน(งบเดือน)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]536
276 อบต.โพนทอง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ในโอกาส 200 ปีผู้กล้า พญาแล [ 3 เม.ย. 2561 ]572
277 อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]557
278 สรุปข่าว ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ [ 2 เม.ย. 2561 ]520
279 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]511
280 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อม ระมัดระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน [ 28 มี.ค. 2561 ]511
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23