องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 459 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]557
282 สรุปข่าว ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ [ 2 เม.ย. 2561 ]520
283 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]511
284 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อม ระมัดระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน [ 28 มี.ค. 2561 ]511
285 ระกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเช้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]504
286 อบต.โพนทอง กำหนดแผนให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]527
287 อบต.โพนทอง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]532
288 อบต.โพนทอง เผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1) [ 26 มี.ค. 2561 ]504
289 อบต.โพนทอง สนับสนุนสถานที่ เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 21 มี.ค. 2561 ]526
290 ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 19 มี.ค. 2561 ]556
291 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.บ้านเล่า ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]505
292 การสนับสนุน โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" [ 15 มี.ค. 2561 ]484
293 อบต.โพนทองประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 16-23 มีนาคม 2561 [ 13 มี.ค. 2561 ]523
294 อบต.โพนทอง ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ14-23 มีนาคม 2561 เปิดเรียน 27 มีนาคม -3 พฤษภาคม 2561 เวลาเรียน 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.โพนทอง [ 13 มี.ค. 2561 ]555
295 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์และวิธีการ การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]506
296 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน [ 12 มี.ค. 2561 ]515
297 อำเภอเมืองชัยภูมิประชาสัมพันธ์กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]563
298 อบต.กุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 12 มี.ค. 2561 ]752
299 จังหวัดชัยภูมิ แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังพายุฤดูร้อน ระหว่าง 7-9 มีนาคม 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]498
300 อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน 5-6 มีนาคม 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]530
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23