องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 459 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 แผนอัตรากำลัง อบต.โพนทอง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 17 พ.ย. 2560 ]454
322 นายสนั่น หวะสุวรรณ ราษฎรจิตอาสา ได้จัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางเชื่อมต่อ สายบ้านหนองหญ้ารังกา – บ้านซับพระไวย์ เพื่อสาธารณะประโยชน์ [ 16 พ.ย. 2560 ]508
323 อบต.โพนทอง ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกรอกข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานหอกระจายข่าวไร้สาย [ 15 พ.ย. 2560 ]488
324 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนติดตามรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" [ 13 พ.ย. 2560 ]451
325 อบต.โพนทอง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 พ.ย. 2560 ]429
326 อบต.โพนทอง ประกาศตำแหน่งว่าง และรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 พ.ย. 2560 ]458
327 แผนอัตรากำลัง อบต.โพนทอง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 13 พ.ย. 2560 ]390
328 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เชิญจิตอาสาฯ รับสิ่งของพระราชทาน ตามที่อำเภอเมืองชัยภูมิกำหนด 15-18 พฤศจิกายนนี้ ... [ 10 พ.ย. 2560 ]455
329 ประชสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก [ 10 พ.ย. 2560 ]411
330 ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ [ 9 พ.ย. 2560 ]429
331 โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ อบต.โพนทอง [ 9 พ.ย. 2560 ]476
332 อบต.โพนทอง เผยแพร่แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]433
333 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2560 ]411
334 กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 8 พ.ย. 2560 ]477
335 ข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ [ 8 พ.ย. 2560 ]449
336 กรมการปกครอง ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอความร่วมมือจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอเพิ่มเติม [ 8 พ.ย. 2560 ]445
337 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 โดยสมัครใจ [ 7 พ.ย. 2560 ]422
338 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปในพื้นที่ภาคอีสาน [ 1 พ.ย. 2560 ]463
339 ศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปประเทศ [ 31 ต.ค. 2560 ]466
340 อบต.โพนทอง แจ้งกำหนดแผนงานแจกเบี้ยยังชีพ เดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]412
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23