องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 459 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 อบต.โพนทอง เผยแพร่รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายนต์ 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]413
342 คู่มืออาสาสมัครเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ 5 ต.ค. 2560 ]445
343 รายชื่อร้านค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]445
344 รายชื่อร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 4 ต.ค. 2560 ]402
345 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]384
346 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง กำหนดส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอบต.โพนทอง [ 4 ต.ค. 2560 ]176
347 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์งบเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]390
348 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 ก.ย. 2560 ]394
349 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กำหนดเปิดรับสมัครสตรี อายุ 13 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร 6 เดือน [ 26 ก.ย. 2560 ]468
350 ประชาสัมพันธ์กำหนดดำเนินการประชาคมโครงการขุดลอกเลิ้งนาแซง พื้นที่บ้านโนนม่วง หมู่ 7 [ 26 ก.ย. 2560 ]435
351 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 25 ก.ย. 2560 ]460
352 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทอง [ 25 ก.ย. 2560 ]472
353 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประชุมพนักงาน ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติราชการ [ 25 ก.ย. 2560 ]395
354 โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 22 ก.ย. 2560 ]446
355 จังหวัดชัยภูมิ พร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย 21 กันยายน 2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]451
356 รายชื่อร้านค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]645
357 ผลกรทบจากพายุ "ทกซุรี"ส่งผลให้มีน้ำปริมาณมาก ไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลโพนทอง [ 17 ก.ย. 2560 ]449
358 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง จัดการประชุมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 13 ก.ย. 2560 ]404
359 พิธีมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับประเทศ และกิจกรรม Open House “กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานชุมชน” [ 13 ก.ย. 2560 ]440
360 การไฟฟ้าภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน [ 12 ก.ย. 2560 ]479
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23