องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 446 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 จามหนึ่งครั้ง แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ถึง 150 คน แนะควรสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่ [ 22 ส.ค. 2560 ]464
362 โรคฉี่หนู อันตรายที่มากับน้ำท่วม [ 22 ส.ค. 2560 ]422
363 เตือนโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก คัดกรองเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก [ 22 ส.ค. 2560 ]446
364 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2(1) [ 18 ส.ค. 2560 ]341
365 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2(1) [ 18 ส.ค. 2560 ]385
366 การประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 10 ส.ค. 2560 ]430
367 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด [ 8 ส.ค. 2560 ]443
368 แผนออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]494
369 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย [ 27 ก.ค. 2560 ]477
370 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน [ 27 ก.ค. 2560 ]402
371 จังหวัดชัยภูมิเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว [ 27 ก.ค. 2560 ]585
372 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ก.ค. 2560 ]486
373 พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ เน้นคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 27 ก.ค. 2560 ]445
374 หน้าฝน แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค [ 27 ก.ค. 2560 ]431
375 อบต.โพนทองร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พักดื่ม = พักตับ [ 27 ก.ค. 2560 ]424
376 เตือนช่วงเข้าพรรษา ถวายอาหารปรุงสุกแก่พระสงฆ์ ป้องกันโรคไข้หูดับ [ 27 ก.ค. 2560 ]437
377 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 ก.ค. 2560 ]420
378 สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 27 ก.ค. 2560 ]395
379 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถไปชำระภาษีรถ [ 27 ก.ค. 2560 ]466
380 โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” [ 13 ก.ค. 2560 ]367
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23