องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 459 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 การรับฟังความคิดเห็นโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคะวันออกเฉียงเหนือ [ 11 ก.ย. 2560 ]424
362 การรับฟังความคิดเห็นโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคะวันออกเฉียงเหนือ [ 11 ก.ย. 2560 ]381
363 ภาพ การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ที่ อบต.ต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี [ 9 ก.ย. 2560 ]465
364 ภาพการศึกษาดูงานที่โครงการพระราชประสงค์แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี [ 8 ก.ย. 2560 ]392
365 ภาพการศึกษาดูงานที่โครงการพระราชดำริหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี [ 7 ก.ย. 2560 ]377
366 กศน.ตำบลโพนทอง ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]480
367 กศน.ตำบลโพนทอง ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]223
368 อบต.โพนทอง อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]445
369 อบต.โพนทอง อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]381
370 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน และ สมาชิก อบต.โพนทอง [ 1 ก.ย. 2560 ]437
371 การประชุมชี้แจงราษฎรโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ [ 1 ก.ย. 2560 ]467
372 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2560 ]476
373 การปฏิบัติตัวช่วงหลังน้ำลด เพื่อห่างไกลโรค [ 22 ส.ค. 2560 ]449
374 จามหนึ่งครั้ง แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ถึง 150 คน แนะควรสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่ [ 22 ส.ค. 2560 ]472
375 โรคฉี่หนู อันตรายที่มากับน้ำท่วม [ 22 ส.ค. 2560 ]429
376 เตือนโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก คัดกรองเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก [ 22 ส.ค. 2560 ]453
377 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2(1) [ 18 ส.ค. 2560 ]345
378 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2(1) [ 18 ส.ค. 2560 ]393
379 การประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 10 ส.ค. 2560 ]437
380 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด [ 8 ส.ค. 2560 ]450
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23