องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบ 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]44
22 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]18
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ [ 30 ต.ค. 2566 ]31
24 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 ต.ค. 2566 ]10
25 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]29
26 ขอเชิญร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกสรวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ [ 3 ส.ค. 2566 ]78
27 การสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 1 ส.ค. 2566 ]7
28 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [ 1 ส.ค. 2566 ]6
29 รายงานผลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดการสาธารณะของ อบต.โพนทอง ประจำปี 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]32
30 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 [ 26 มิ.ย. 2566 ]49
31 เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 [ 26 มิ.ย. 2566 ]50
32 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง [ 19 มิ.ย. 2566 ]47
33 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 9 มิ.ย. 2566 ]93
34 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ประจำปีงบ 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]61
35 สรุปรายชื่อผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบ 2566 (ประจำเดือน ต.ค.2565-มี.ค.2566) [ 27 เม.ย. 2566 ]60
36 สรุปรายชื่อผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบ 2565 (ประจำเดือน เม.ย.-ก.ย.2565) [ 27 เม.ย. 2566 ]55
37 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]62
38 รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 21 เม.ย. 2566 ]67
39 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]68
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) [ 31 มี.ค. 2566 ]74
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23