องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ก.ค. 2560 ]496
382 พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ เน้นคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 27 ก.ค. 2560 ]452
383 หน้าฝน แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค [ 27 ก.ค. 2560 ]438
384 อบต.โพนทองร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พักดื่ม = พักตับ [ 27 ก.ค. 2560 ]429
385 เตือนช่วงเข้าพรรษา ถวายอาหารปรุงสุกแก่พระสงฆ์ ป้องกันโรคไข้หูดับ [ 27 ก.ค. 2560 ]442
386 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 ก.ค. 2560 ]428
387 สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 27 ก.ค. 2560 ]403
388 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถไปชำระภาษีรถ [ 27 ก.ค. 2560 ]470
389 โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” [ 13 ก.ค. 2560 ]373
390 ประปาภูมิภาคแจ้งเตือนมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปากับผู้ใช้น้ำ [ 13 ก.ค. 2560 ]409
391 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นที่ พ.ศ.2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]430
392 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]345
393 รัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย [ 13 ก.ค. 2560 ]367
394 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.โพนทอง [ 3 ก.ค. 2560 ]434
395 9 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ [ 28 มิ.ย. 2560 ]422
396 อบต.โพนทอง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) [ 27 มิ.ย. 2560 ]455
397 อบต.โพนทอง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา [ 27 มิ.ย. 2560 ]468
398 การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ กำหนดดำเนินการปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลโพนทอง จำนวน 4 จุด [ 26 มิ.ย. 2560 ]438
399 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 16 มิ.ย. 2560 ]490
400 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือคนตาบอด [ 15 มิ.ย. 2560 ]436
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23