องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 31 มี.ค. 2566 ]53
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) [ 24 มี.ค. 2566 ]60
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]47
44 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) [ 7 มี.ค. 2566 ]73
45 ประกาศผู้เสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]45
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 28 ก.พ. 2566 ]44
47 ประกาศผู้เสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]41
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]41
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 31 ม.ค. 2566 ]34
50 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.102-007 สายบ้านโนนม่วง-บ้านโนนแดง (เชื่อมต่อแนวเขตตำบลบุ่งคล้า) หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง ตำบลโพนทอง [ 26 ม.ค. 2566 ]54
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]28
52 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]39
53 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]41
54 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]47
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 4 ม.ค. 2566 ]23
56 ประกาศผู้เสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]25
57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]78
58 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.โพนทอง โดยเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]24
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ย. 2565 ]21
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]94
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23