องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน5ปี [ 27 ก.พ. 2563 ]358
142 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 27 ก.พ. 2563 ]306
143 ขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุ [ 27 ก.พ. 2563 ]318
144 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3 [ 27 ก.พ. 2563 ]315
145 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4 [ 27 ก.พ. 2563 ]318
146 คัดเลือกสตรดีเด่น [ 27 ก.พ. 2563 ]318
147 การออกจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนมีนาคม [ 27 ก.พ. 2563 ]312
148 คำแนะนำโรคติดเชื้อโคโรนา [ 27 ก.พ. 2563 ]318
149 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 27 ก.พ. 2563 ]324
150 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โพนทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 ก.พ. 2563 ]121
151 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง [ 13 ก.พ. 2563 ]361
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง [ 11 ก.พ. 2563 ]239
153 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการประหยัดน้ำ [ 15 ม.ค. 2563 ]228
154 ประกาศวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 12 ม.ค. 2563 ]238
155 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขต อบต.โพนทอง [ 6 ม.ค. 2563 ]309
156 ข้อมูลแหล่งน้ำเสียมลพิษในพื้นที่ [ 3 ธ.ค. 2562 ]223
157 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 29 พ.ย. 2562 ]291
158 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน [ 28 พ.ย. 2562 ]332
159 การรักษาทรัพย์สินและของมีค่า [ 28 พ.ย. 2562 ]403
160 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน [ 28 พ.ย. 2562 ]448
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23