องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 459 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 29 พ.ย. 2562 ]293
162 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน [ 28 พ.ย. 2562 ]333
163 การรักษาทรัพย์สินและของมีค่า [ 28 พ.ย. 2562 ]405
164 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน [ 28 พ.ย. 2562 ]452
165 แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]352
166 การป้องกันและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]415
167 แผนการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ในเดือนธันวาคม [ 28 พ.ย. 2562 ]393
168 การสำรวจถนนภายในหมู่บ้านเพื่อขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]374
169 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ "ในงานวันรวมใจให้กาชาด" สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 พ.ย. 2562 ]376
170 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]343
171 การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ [ 18 พ.ย. 2562 ]381
172 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย [ 18 พ.ย. 2562 ]362
173 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง [ 11 พ.ย. 2562 ]403
174 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ [ 11 พ.ย. 2562 ]434
175 การเปิดรับสมัครแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ตำบลโพนทอง [ 11 พ.ย. 2562 ]396
176 การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภออุปโภค [ 4 พ.ย. 2562 ]430
177 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [ 4 พ.ย. 2562 ]407
178 แผนการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 พ.ย. 2562 ]375
179 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]293
180 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]284
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23