องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 446 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ [ 11 พ.ย. 2562 ]426
162 การเปิดรับสมัครแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ตำบลโพนทอง [ 11 พ.ย. 2562 ]389
163 การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภออุปโภค [ 4 พ.ย. 2562 ]421
164 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [ 4 พ.ย. 2562 ]401
165 แผนการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 พ.ย. 2562 ]368
166 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]288
167 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]279
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่4 [ 7 ต.ค. 2562 ]313
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 8 ก.ค. 2562 ]320
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 8 เม.ย. 2562 ]307
171 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-มีนาคม 2562) [ 8 เม.ย. 2562 ]322
172 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 เม.ย. 2562 ]337
173 การศึกาาความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 31 ม.ค. 2562 ]292
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 9 ม.ค. 2562 ]316
175 อบต.โพนทอง พร้อมดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุข่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]425
176 การออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]489
177 อบต.โพนทอง เชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่....) พ.ศ. .... [ 17 ธ.ค. 2561 ]844
178 อบต.โพนทอง เชิญชวน ถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]418
179 อบต.โพนทอง เชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561) [ 14 ธ.ค. 2561 ]482
180 อบต.โพนทอง จัดโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]776
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23